Taitoluistelukoulu - Skridskoskolan

Kevätkausi alkaa 17.1.2021! Ilmoittaudu mukaan täällä

Taitoluistelukoulu on monen lapsen ensimmäinen harjoitusryhmä. Tästä kaikki alkaa! Ice Teamin taitoluistelukoulussa harjoitellaan luistelun perustaitoja sekä taitoluistelua. Harjoittelu luistelukoulussa on leikkimielistä ja hauskaa! Luistelukouluun tullessa lapsen ei tarvitse osata luistella.

Luistelukoulu on tarkoitettu 3-7 –vuotiaille tytöille ja pojille. Jäällä luistelijat jaetaan kauden alussa tasoryhmiin, jolloin lapset saavat sopivan tasoisen ryhmän, jossa harjoittelu on sopivan haastavaa.

Luistelukoulussa opetellaan luistelun perustaitoja: pystyssä pysymistä, eteen- ja taaksepäin luistelua, liukumista, jarruttamista, turvallista kaatumista jne. Apuna käytetään erilaisia leikkejä, välineitä ja mielikuvia. 

Luistelukoulusta voi jatkaa harrastusta harraste- ja kilpakehitysryhmissä. Valmentajat opastavat ryhmän valinnassa.


Vårterminen börjar 17.1.2021! Anmäl dig med här

Skridskoskolan är den första gruppen för alla barn i 3-7 års ålder, här börjar det hela! I skridskoskolan lär vi oss skrinningens grunder genom lek. Man behöver inga förkunskaper för att komma med i skridskoskolan. I början av säsongen delas barnen in i olika nivågrupper utgående från utgångsläget, på detta sätt kan vi garantera träning på en lämplig nivå. Vi börjar med att krypa och fall för att lära oss stiga upp och utveckla sparkar och glid. I träningen ingår bl.a. framåt och bakåtskrinning, bromsningar, glid, säkra fall och även lite hopp och början till piruetter. I inlärningen använder vi olika lekar, redskap och mycket fantasi. Från skridskoskolan kan man fortsätta till hobbygruppen eller utvecklingsgruppen som förbereder inför tävlingsverksamhet. Tränarna hjälper till med att vägleda till rätt grupp