Pelisäännöt/Spelregler

Valmentajat:

-        Kohtele luistelijoita tasapuolisesti

-        Kunnioittava valmennus

-        Toimin esimerkkinä luistelijoille

-        Asiallinen palautteen anto

-        Vaadin harjoituksissa yhteisten pelisääntöjen noudattamista

-        Tulen ajoissa harjoituksiin


Luistelijat:

-        Tulen ajoissa harjoituksiin

-        Huolehdin tavaroista, myös kaikki tarvittavat mukana

-        Omaan hyvät käytöstavat

-        Otan muut luistelijat huomioon

-        Kannusta kaveria


Vanhemmat:

-        Ilmoitan lapsen ajoissa nimenhuudossa

-        Huolehdin siitä, että lapsella on asianmukaiset varusteet

-        Annan valmentajille valmennus rauhan

-        Toimin valmentajien ja Jojojen ohjeiden mukaisesti

-        Kannustan lastani ja annan edetä omaan tahtiin

-        Huolehdin lapsen ravinnosta ja levosta