Harrastajat - Hobbygruppen


Harrastajat ovat 8-16 vuotiaita taitoluistelusta innostuneita nuoria. He harjoittelevat 1-2 kertaa viikossa taitoluistelun peruselementtejä, kuten kaaria, piruetteja ja hyppyjä ilman kilpailullisia tavoitteita. Pääpaino harjoittelussa on perusluistelun hallinnassa. Harrastajaryhmään tullessa on hyvä osata eteenpäin luistelu, mutta muita vaatimuksia ryhmään pääsyyn ei ole. 

Ryhmä saatetaan jakaa kauden aikana luistelijoiden iän ja taitotason mukaan kahteen ryhmään, mikäli luistelijoita on paljon.


I hobbygruppen kan alla 8-16 åringar med intresse för konståkning komma med. Gruppen tränar 1-2 gånger per vecka. Träningen bygger på konståkningens grunder där man lär sig allt från skär och glid till olika piruetter och hopp. Gruppens målsättning är inte att träna i tävlings syfte. För att komma med i gruppen är det en fördel att kunna skrinna framåt, andra förkunskaper krävs inte. Ifall gruppen blir stor kan den med fördel delas in i två grupper utgående från ålder och skicklighet. Man får komma med även mitt i säsongen!