Esikilparyhmä - Förberedande tävlingsgrupp

Esikilparyhmään siirrytään luistelukoulusta. Ryhmään otetaan luistelijoita syksyllä syys-lokakuussa sekä tammi-helmikuussa. Luistelijat ovat iältään 5-8 vuotiaita.

Ryhmään tullessa luistelija hallitsee jo eteenpäin- ja taaksepäin luistelun ja on innostunut taitoluistelusta. 

Esikilparyhmässä harjoitellaan mahdollisimman paljon leikin avulla taitoluistelun perustaitoja: sirklaamista, liukumista, hyppyjä ja piruetteja. Painopiste harjoittelussa on perusluistelun hallinnassa. Tavoitteena on oppia kaikki yksöishypyt sekä peruspiruetit.

Oheisharjoittelussa harjoitellaan perusliikkumistaitoja, kuten hyppynaruhyppelyä ja yhdellä jalalla hyppelyä. Oheiset koostuu leikkiosuudesta, liikkuvuusosuudesta, lihaskunto-osuudesta sekä lajitaito-osuudesta.

Harjoitukset ovat 2xvko jääharjoitus + 1xoheiset.

Ryhmässä luisteleminen vaatii sitoutumista harjoitteluun niin vanhemmilta kuin luistelijoiltakin.
Till denna grupp kan man komma rakt från skridskoskolan. Nya medlemmar tas med under september-oktober samt januari-februari, åldersgruppen är 5-8 åringar. För att komma med i gruppen krävs förkunskaper på framåt och bakåtskrinning samt ett intresse för konståkning. I undervisningen används mycket lek som grund för att lära sig konståkningens baselement: cirkling, glid, hopp och piruetter. Målsättningen är att lära sig alla enkelhopp och baspiruetter. Vi tränar 2 gånger i veckan på isen + 1 torrträning utanför isen. På denna nivå krävs engagemang av både konståkare och föräldrar.